UNIT PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN
KETUA UNIT
-[Kosong]-

Pegawai Tadbir Dan Diplomatik, M44


PENGENALAN

Unit Pentadbiran dan Pembangunan bertanggungjawab untuk menguruskan Pentadbiran Am termasuk Pengurusan Fail, Kuarters dan Asrama, Pinjaman Perumahan, Buku Sijil Cuti Sakit, Perpustakaan, Pengurusan Kenderaan, Surat Menyurat dan Pengurusan Projek Pembangunan di bawah Peruntukan RMK, Projek Menaiktaraf dan Pembaikan Kecil di bawah BP00600 dan BP00900.

Unit Pentadbiran dan Pembangunan mempunyai seramai 43 orang anggota seperti berikut:

BilJawatanGredPengisian
1.Pegawai Tadbir dan DiplomatikM44-
2.Penolong Pegawai TadbirN361
3.Penolong Pegawai TadbirN321
4.Pembantu TadbirN261
5.Pembantu TadbirN196
6.Pembantu PerpustakaanS221
7.Penyelia AsramaN192
8.PemanduH14/H1136
9.Pembantu OperasiH115
10.Pekerja Rendah AwamR112
PIAGAM PELANGGAN
 1. Urusan Surat Menyurat diselesaikan pada hari yang sama selepas diterima
 2. Fail Am dan Fail Peribadi disimpan selamat dan mudah dicari
 3. Bekalan Buku Sijil Cuti Sakit mencukupi apabila diperlukan
 4. Peruntukan Pembangunan yang diterima dibelanjakan secara optimum
 5. Projek pembaikan dan menaiktaraf dilaksanakan mengikut jadual

OBJEKTIF

Untuk menentukan Pengurusan Pentadbiran dan Pembangunan dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mengikut peraturan semasa demi memenuhi kehendak pelanggan luaran dan dalaman Hospital Tuanku Fauziah. Unit ini memberi perkhidmatan sokongan yang efektif dan berkesan untuk mencapai matlamat hospital.


FUNGSI

1. Pentadbiran Am:

 1. Surat menyurat, penghantaran dan penerimaan
 2. Pengurusan Fail Am dan Fail Peribadi
 3. Pengurusan Bilik Mesyuarat dan Fasiliti Hospital
 4. Majlis Bersama Jabatan
 5. Sewaan Premis Demis (Kiosk, Kafeteria, Vending Mechine dan Mesin ATM)
 6. Pinjaman Perumahan Kakitangan
 7. Utiliti
 8. Telekomunikasi
 9. Buku Sijil Cuti Sakit
 10. Pelupusan
 11. Perhimpunan Pagi
 12. Perakam Waktu

2. Kenderaan:

 1. Urusan pengangkutan, ambulans dan kereta jenazah
 2. Kereta Jabatan dan kereta Rasmi Pegawai

3. Perpustakaan:

 1. Pengurusan Perpustakaan
 2. Urusan Tempahan Dewan CME dan Dewan MRI

4. Kuarters dan Asrama:

 1. Urusan Kuarters Kakitangan
 2. Asrama Pegawai Perubatan Pelatih

5. Projek Pembangunan:

 1. Permohonan Projek RMK
 2. Permohonan Peruntukan Projek Pembangunan
  1. Projek menaiktaraf dan pembaikan kecil BP00600
  2. Projek menaiktaraf dan pembaikan kecil BP00900
  3. Projek RW (Kerja Bayar Balik oleh EMS)
Tarikh Kemaskini : 17 Februari 2021