PUSAT PENYELIDIKAN KLINIKAL
Ketua Unit
Dr Ruzita binti Jamaluddin

Pakar Perubatan Psikiatri UD54


Pengenalan

Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Tuanku Fauziah, Kangar, Perlis (CRC HTF) telah ditubuhkan pada 7 Mei 2007 dengan tujuan untuk menggalakkan penyelidikan di peringkat hospital dan juga di peringkat rangkaian CRC. Aktiviti ini adalah selaras dengan objektif Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang bertujuan untuk menjalankan projek-projek penyelidikan yang berkualiti. CRC Perlis akan memberikan sokongan kepada semua penyelidikan klinikal dan projek percubaan klinikal.


VISI

Untuk menjadi sebuah institusi penyelidikan yang terunggul di Zon Utara


MISI

Untuk meningkatkan taraf kesihatan para pesakit melalui penyelidikan klinikal yang berkualiti dan beretika


JENIS PERKHIDMATAN
 • Perkhidmatan Penyelidikan/ Perundingan
  1. Mengenal pasti / membangunkan idea-idea penyelidikan
  2. Pembangunan cadangan penyelidikan
  3. Kemasukan data
  4. Analisis data
  5. Bantuan dengan perisian statistik
  6. Penulisan laporan / Kelulusan Penerbitan
  7. Pendaftaran Penyelidikan di Natinal Medical Research register (NMRR)
  8. Rujukan/ carian kajian lepas (LR).
 • National Medical Research Register (NMRR)
  1. Memastikan penyelidikan tempatan didaftarkan pada NMRR
  2. Memastikan penyelidik tempatan mendapat GCP dan berdaftar dengan NMRR
  3. Memastikan penerbitan mendapatkan kelulusan
 • Penyelidikan Klinikal dan Percubaan Klinikal
  1. Mempromosi dan menyokong penyelidikan tajaan industri dan investigator-initiated trials/research
  2. Menyediakan sokongan pentadbiran dan kemudahan fasiliti penyelidikan
  3. Mengendalikan feasibility assessments
 • Bengkel, Latihan dan & Kursus Penyelidikan
  1. Mengenalpasti keperluan penyelidik berpotensi dan penyelidik semasa serta menganjurkan program-program yang berkaitan untuk mewujudkan kumpulan penyelidik yang serba lengkap
 • Registri National
  1. Menyediakan sokongan untuk registri nasional
  2. Infrastruktur ICT untuk membolehkan akses yang lebih baik ke dalam aplikasi web registri
  3. Perkhidmatan kemasukan data
 • Tarikh Kemaskini : 09 Februari 2021