Pilihan Bahasa :  BM        Biru  Merah  Hijau  Kecilkan Tulisan Saiz Tulisan Asal Besarkan Tulisan Kontras Sederhana Kontras Gelap Kontras Terang w3c rss    PAUTAN SEGERA

   Panduan Amalan Klinikal   Panduan Pesakit    Pencapaian Piagam Pelanggan    Sistem Maklumat Pendaftaran Pesakit    Caj Rawatan Pesakit                                  

 

Home / Visi
   VISI , MISI DAN OBJEKTIF
 
 
 
VISI
'Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik'
 
 
MISI
 
Menerajui dan berusaha sama-sama::
 
i.  untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:
 
- mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
- menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
- mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka
 
ii. untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:
 
- mengutamakan pelanggan
- saksama
- tidak membebankan
- cekap
- wajar mengikut teknologi 
- boleh disesuaikan  mengikut persekitaran
- inovatif
 
iii. dengan menekankan
- sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan ( 'budaya korporat')
- sifat menghormati maruah insan
- penglibatan masyarakat
 
 
OBJEKTIF
 
Membantu seseorang individu mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. Ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberi penekanan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib  baik.
 
 
 
dasar privasi Dasar Privasi     dasar keselamatan Dasar Keselamatan     penafian Penafian     peta lokasi Peta Lokasi     bantuan Bantuan dan Sokongan