Pilihan Bahasa :  BM  EN         Biru  Merah  Hijau  Kecilkan Tulisan Saiz Tulisan Asal Besarkan Tulisan Kontras Sederhana Kontras Gelap Kontras Terang w3c rss    PAUTAN SEGERA

   Panduan Amalan Klinikal   Panduan Pesakit    Pencapaian Piagam Pelanggan    Sistem Maklumat Pendaftaran Pesakit    Caj Rawatan Pesakit                                  

 

Home / Upaba

UNIT PENGURUSAN ASET DAN BEKALAN AMKETUA UNIT
En. Ahmad Wazir Asyraf Bin Subri
Penolong Pengarah (Perolehan dan Aset) M41


PENGENALAN 

Unit pengurusan aset dan bekalan am hospital tuanku fauziah(upaba htf) merupakan salah sebuah unit yang diletakkan dibawah urus tadbir bahagian pengurusan,hospital tuanku fauziah. Upaba sebagai sebuah unit perkhidmatan sokongan yang beroperasi sejak tahun 2007 dengan berpandukan peraturan berkaitankewangan serta tatacara pengurusan aset alih kerajaan dalam menguruskan perbelanjaan mengikut peruntukan kewangan yang ditetapkan dengan teratur dan efisyen serta menepati peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan (pekeliling perbendaharaan).
 

PIAGAM PELANGGAN 
     -         Memberi layanan yang mesra,cekap dan cepat.

     -         Memberi perkhidmatan yang cekap dan cemerlang kepada pelanggan

     -         Memenuhi permintaan pelanggan dengan baik dan memastikan pelanggan berpuas 

   -    Menggunakan teknologi dan sistem terkini dan berkualiti dalam sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan

   -    Memastikan jabatan/unit sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan

   -      Memastikan bekalan dan perkhidmatan mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan integriti pelanggan


OBJEKTIF

1. Merancang dan mengurus program/aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan selaras dengan dasar-dasar.

2. Menyediakan bekalan dan perkhidmatan yang mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan institusi pendidikan.

3. Merancang dan mengurus program/aktiviti penyelenggaraan prasarana dan aset-aset kerajaan mengikut jangka masa dan piawaian yang ditetapkan dengan kos yang efektif.

4. Memantau dan menilai program/aktiviti perolehan bekalan , perkhidmatan, penyelenggaraan prasarana dan aset.


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

1.  Pengurusan aset alih kerajaan yang terdiri daripada harta modal dan inventori

2.  Menguruskan penerimaan dan pendaftaran aset alih kerajaan yang terdiri daripada 2 kategori

     -  Aset perubatan

     -  Aset bukan perubatan

3.  Menguruskan proses pelupusan aset yang dipohon oleh pengguna samada aset perubatan atau bukan perubatan yang terdiri daripada harta modal dan inventori

4.  Menguruskan laporan awal kehilangan aset alih kerajaan untuk tindakan ketua jabatan

5.  Pengurusan stor bekalan am

     -   Stor alat tulis dan bahan cetakan

     -  Stor pakaian seragam

 6.  Menguruskan pembelian peralatan stor alat tulis dan bahan cetakan bagi kegunaan semua jabatan,unit dan wad-wad di hospital tuanku fauziah serta bekalan pakaian seragam untuk anggota yang layak

Kemaskini : Disember 2016

dasar privasi Dasar Privasi     dasar keselamatan Dasar Keselamatan     penafian Penafian     peta lokasi Peta Lokasi     bantuan Bantuan dan Sokongan