Pilihan Bahasa :  BM        Biru  Merah  Hijau  Kecilkan Tulisan Saiz Tulisan Asal Besarkan Tulisan Kontras Sederhana Kontras Gelap Kontras Terang w3c rss    PAUTAN SEGERA

   Panduan Amalan Klinikal   Panduan Pesakit    Pencapaian Piagam Pelanggan    Sistem Maklumat Pendaftaran Pesakit    Caj Rawatan Pesakit                                  

 

Home / Perubatan

JABATAN PERUBATAN KETUA JABATAN

   

Dr Sia Koon Ket
Pakar Perunding Perubatan Dan Gastroentrologi
Gred Khas B


PENGENALAN
Peranan Jabatan Perubatan semakin mencabar dan meningkat bidang tugasnya dari masa kesemasa. Perkhidmatan yang diberikan ialah rawatan kepakaran perubatan kepada pesakit. Pesakit yang serius di masukkan kedalam wad wad perubatan dan selepas discaj diberi temujanji di klinik pakar perubatan dan susulan perubatan. Pesakit perubatan yang lain akan menerima rawatan di klinik pakar perubatan. Dasar operasi jabatan perubatan adalah semua pesakit yang memerlukan rawatan mestilah melalui rujukan oleh doktor dari hospital atau klinik kerajaan dan pesakit diterima juga dari sumber rujukan swasta.VISI
Menyediakan perkhidmatan perubatan yang terbaik, berkualiti, berpatutan dan yang mampu disediakan untuk dinikmati oleh masyarakat.MISI

Kami komited untuk mencapai visi kami melalui pendekatan-pendekatan berikut:

1. Semua anggota menghayati sepenuhnya ciri-ciri budaya korporat Kementerian Kesihatan Malaysia.

2. Menaiktaraf kemudahan dan peralatan rawatan agar ianya terkini secara berkala

3. Ilmu dan kemahiran anggota mengikut perkembangan semasa.

4. Memperkasakan pelanggan kami dalam aspek pengetahuan kesihatan mereka.PIAGAM PELANGGAN

1. Kami memberi perkhidmatan untuk kes-kes lanjutan dan kes-kes rujukan perubatan.

2. Kami akan menyediakan perkhidmatan yang cekap dan professional mengikut Garispanduan yang ditetapkan.

3. Perkhidmatan yang disediakan mengikut Temujanji yang sesuai dan memudahkan pelangan.

4. Anda akan dilayan sebaik mungkin,bersopan santun dengan rasa hormat.

5. Perkhidmatan khidmat nasihat yang anda terima adalah selaras dengan amalan Kementerian Kesihatan Malaysia.

6. Kami menyediakan temujanji yang cekap dan bersesuaian mengikut kesuaian penyakit dan keperluan pelangan.PENCAPAIAN PIAGAM PELANGAN
Jabatan Perubatan telah menyediakan perkhidmatan mengikut Garispanduan Kementerian Kesihatan.Perkhidmatan susulan dengan lawatan Pakar Perunding dari luar telah di ujudkan seeperti Perkhidmatan Kardiologi , Perkhidmatan Haematolgi , Perkhidmatan Neurologi , Perkhidmatan Neferologi dan Perkhidmatan Gasterologi oleh Ketua Jabatan.
Jabatan Perubatan telah menyediakan waktu temujanji pesakit melalui sistem komputer yang mana bilangan pesakit akan di bahagikan mengikut zon masa yang telah ditetapkan.
Jabatan Perubatan telah menepati masa menunggu pesakit iaitu 98.40% pada tahun 2014 manakala 96.80% pada tahun 2015 iaitu pesakit telah mendapatkan rawatan kurang dari 90 minit. Ini telah menepati masa menunggu pesakit yang telah di tetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.OBJEKTIF

1. Memberi pemeriksaan dan rawatan perubatan kepada pesakit pesakit yang mengidap penyakit yang serius, merbahaya dan berjangkit.

2. Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga.

3. Menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan dan kaunseling bagi mengawalkan penyakit berjangkit dan berusaha meningkat ilmu pengetahuan dan kesedaran masyarakat mengenai pentingnya kesihatan.

4. Membantu pesakit untuk mendapat rawatan yang sewajar dan merujuk mereka kehospital lain sekira diperlukan bila kemudahan berkenaan tiada ditempat sendiri.

5. Menyediakan anggota yang cekap dan terlatih dalam semua bidang.FUNGSI

1. Memberi perkhidmatan rawatan dan pemeriksaan serta kaunseling melalui Klinik Pakar Perubatan, klinik gastroenterlogi, klinik Haematologi, klinik Elisa , klinik Neurologi , klinik susulan perubatan, klinik liaisons, klinik diabetik, klinik hypertension, klinik jantung dengan lawatan pakar jantung dari H P. Pinang, stroke registry, HIV registry, national indicator for AMI ( NCVD ) dan aktiviti bilik rawatan.

2. Menjalankan pendidikan kesihatan kepada kumpulan sasaran melalui program yang di kenali sebagai Cardiac Rehability Program ataupun CRP.Pesakit yang mendapat serangan sakit jantung AMI dengan penglibatan pakar permakanan, pakar farmasi, jurupulih cara kerja dan jurupulih anggota dengan penyelarasan oleh pembantu perubatan kardiologi. Kes kes diabetik diberi nasihat perubatan dan cara suntikan oleh pegawai yang terlatih.

3. Memeriksa kes respiratori dan rawatan TB diklinik dada.

4. Memberikan pelindungan perubatan dan khidmat iringan kepada orang kenamaan.

5. Unit Kardiologi juga mengadakan beberapa ujian diantaranya ialah :

 •   -Menjalankan ujian echo dan stress test kes wad dan klinik.
 •   -Melakukan ujian holter monitoring.
 •   -Melakukan ujian lung function test untuk pesakit luar dan pesakit dalam.

6. Bilik 20 D memberikan perkhidmatan dianataranya ialah :

 •   -Pengambilan specimen darah untuk pesakit luar dan kakitangan.
 •   -Memberikan suntikan kepada pesakit luar serta kepada kakitangan Hospital.
 •   -Melakukan ujian ECG untuk semua klinik pakar hospital.
 •   -Melakukan cucian luka ( Dressing ).

7. Menjalankan aktiviti latihan , menganjurkan pelbagai kursus berkaitan sepuluh punca kemasukan dan kematian di Hospital Tuanku Fauziah.

8. Terlibat dalam aktiviti Clinical Research Centre ( CRC ).

 •   -Registry.
 •   -NCVD.
 •   -DICARE.
 •   -Nephrologi.

9. Memberikan pelindungan perubatan dan khidmat iringan kepada orang kenamaan.

 •   -Menjalankan seperti Kajian Kepuasaan Pelanggan.

10. Akiviti peningkatan Mortality ( Mortality Review )

 •   -Audit Kematian.
 •   -KPI dan NIA.


SKOP PERKHIDMATAN

1. PESAKIT LUAR (KLINIK PAKAR PERUBATAN)
   -Klinik Kes Baru(New Case Clinic)
   -Klinik Pakar Perubatan
   -Klinik Gastroenterlogi
   -Klinik INR
   -Klinik Neprologi
   -Klinik Haematologi
   -Klinik Neurologi
   -Klinik Kardiologi
   -Klinik HIV ( ELISA )
   -Klinik Dada
   -Klinik Gabungan ( Combine Clinic )
   -Klinik TCA Wad
   -Klinik Stroke
   -Klinik Liason
   -Bilik Suntikan ( Cucian Luka , Suntikan dan ECG )
   -Bilik Prosidur Kardiologi ( Echocardiogram / Stress Test / Holter / Spirometry)
   -Haemodialisis

2. PESAKIT DALAM
   -Wad Acute Medical ( TIngkat 4 )
   -Wad Perempuan ( Tingkat 5 )
   -Wad Isolation ( Wad 10 )
   -Wad Kronik ( Wad 1 )
   -Wad Kelas Satu
   -Wad Kelas 2
   -Wad CCU
   -Wad 2JADUAL KLINIK

Hari8.00 pagi - 1.00 petang2.00 petang - 5.00 petang
ISNIN   -KLINIK KES-KES BARU
  -KLINIK HAEMATOLOGI
  -TCA WAD
  -KAD PESAKIT/ UJIAN DARAH

SELASA   -KLINIK PAKAR PERUBATAN AM (HYPERTENSION/DIABETIS)
  -LAWATAN PAKAR PERUNDING KARDIOLOGI(MINGGU PERTAMA SEBULAN SEKALI)
  -KLINIK GASTEROLOGI
  -KLINIK PAKAR PERUBATAN AM (HYPERTENSION/DIABETIS)
  -LAWATAN PAKAR PERUNDING KARDIOLOGI(MINGGU PERTAMA SEBULAN SEKALI)
  -PENYEDIAAN KAD PESAKIT/ UJIAN DARAH

RABU   -KLINIK INR(WARFARIN)
  -KLINIK ELISA
  -KLINIK NEUROLOGI (DUA BULAN SEKALI)
  -LAWATAN PAKAR PERUNDING HAEMATOLOGI(MINGGU PERTAMA DUA BULAN SEKALI)
  -KLINIK HAEMATOLOGI
  -TCA WAD
  -PENYEDIAAN KAD PESAKIT/ UJIAN DARAH
  -KLINIK NEUROLOGI
  -LAWATAN PAKAR PERUNDING HAEMATOLOGI(MINGGU PERTAMA DUA BULAN SEKALI)
  -KLINIK CKD

KHAMIS   -KLINIK PAKAR PERUBATAN AM (HYPERTENSION/DIABETIS)
  -KLINIK GASTEROLOGI

  -KLINIK PAKAR PERUBATAN AM (HYPERTENSION/DIABETIS)
JUMAAT   -KLINIK LIASON
  -KLINIK STROKE
  -KLINIK STROKE

AKTIVITI – AKTIVITI

1. Memberi pemeriksaan dan rawatan perubatan kepada pesakit pesakit yang mengidap penyakit yang serius, merbahaya dan berjangkit.
2. Memberi rawatan, menstabilkan dan berusaha mengurangkan penyakit serta beban yang dialami oleh pesakit dan ahli keluarga.
3. Menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan dan kaunseling bagi mengawalkan penyakit berjangkit dan berusaha meningkat ilmu pengetahuan dan kesedaran masyarakat mengenai pentingnya kesihatan.
4. Membantu pesakit untuk mendapat rawatan yang sewajar dan merujuk mereka kehospital lain sekira diperlukan bila kemudahan berkenaan tiada ditempat sendiri.
5. Menyediakan anggota yang cekap dan terlatih dalam semua bidang dengan mengadakan sebanyak 7 kursus dalaman yang membabitkan latihan kepada kakitangan di hospital ini.
6. Menjalankan aktiviti kualiti seperti NIA ,KPI , HSA dan Akreditasi peringkat hospital.
7. Menjalankan aktiviti pembelajaran berterusan kepada Pegawai Perubatan , Pegawai Perubatan Siswazah dan Paramedik.
8. Mengadakan CME peringkat Hospital dan Negeri kepada kakitangan dalam dan luar.

 

Tarikh Kemaskini : 1 Januari 2018

dasar privasi Dasar Privasi     dasar keselamatan Dasar Keselamatan     penafian Penafian     peta lokasi Peta Lokasi     bantuan Bantuan dan Sokongan