Pilihan Bahasa :  BM        Biru  Merah  Hijau  Kecilkan Tulisan Saiz Tulisan Asal Besarkan Tulisan Kontras Sederhana Kontras Gelap Kontras Terang w3c rss    PAUTAN SEGERA

   Panduan Amalan Klinikal   Panduan Pesakit    Pencapaian Piagam Pelanggan    Sistem Maklumat Pendaftaran Pesakit    Caj Rawatan Pesakit                                  

 

Home / Perolehan dan Aset

UNIT PEROLEHAN DAN ASETKETUA UNIT 

   

En. Izzuddin bin Aziz
Penolong Pengarah (Perolehan dan Aset) M41PENGENALAN 

Unit Perolehan dan Aset, Hospital Tuanku Fauziah merupakan salah sebuah unit yang diletakkan dibawah urus tadbir Bahagian Pengurusan, Hospital Tuanku Fauziah. Unit ini adalah sebuah unit perkhidmatan sokongan yang beroperasi sejak tahun 2007 dengan berpandukan peraturan berkaitan kewangan serta tatacara pengurusan aset alih kerajaan. Unit ini berfungsi dalam merancang dan menguruskan perbelanjaan mengikut peruntukan kewangan yang ditetapkan dengan teratur, efisyen serta menepati peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan selaras dengan arahan Pekeliling Perbendaharaan (1PP). 


PIAGAM PELANGGAN 
-  Memberi layanan yang mesra,cekap dan cepat.

-  Memberi perkhidmatan yang cekap dan cemerlang kepada pelanggan

-  Memenuhi permintaan pelanggan dengan baik dan memastikan pelanggan berpuas hati

-  Menggunakan sistem teknologi terkini dan berkualiti sebagai medium penyampaian perkhidmatan

  Memastikan bekalan dan perkhidmatan mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan integriti pelanggan


OBJEKTIF

1. Merancang dan mengurus aktiviti perolehan bekalan dan perkhidmatan selaras dengan dasar-dasar kerajaan

2. Menyediakan bekalan dan perkhidmatan yang mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan hospital

3. Memantau dan menilai status/keadaan semasa aset alih kerajaan dan penempatan sebenar aset


PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

1.  Menguruskan dan merancang pembelian peralatan stor alat tulis dan bahan cetakan bagi kegunaan semua jabatan, unit dan wad-wad di HTF secara pembelian terus

     mahupun sebut harga.

2.  Menguruskan penerimaan dan pendaftaran aset alih kerajaan yang terdiri daripada Harta Modal (HM) dan Aset Bernilai Rendah (ABR).

3.  Menguruskan dan menyelaras pemeriksaan aset alih kerajaan (HM dan ABR).

4.  Menguruskan proses pelupusan aset yang dipohon oleh pengguna.

5.  Mengurus dan mengawal selia stor alat tulis dan bahan cetakan serta pakaian seragam.

Tarikh Kemaskini : 3 Januari 2018

dasar privasi Dasar Privasi     dasar keselamatan Dasar Keselamatan     penafian Penafian     peta lokasi Peta Lokasi     bantuan Bantuan dan Sokongan