Pilihan Bahasa :  BM        Biru  Merah  Hijau  Kecilkan Tulisan Saiz Tulisan Asal Besarkan Tulisan Kontras Sederhana Kontras Gelap Kontras Terang w3c rss    PAUTAN SEGERA

   Panduan Amalan Klinikal   Panduan Pesakit    Pencapaian Piagam Pelanggan    Sistem Maklumat Pendaftaran Pesakit    Caj Rawatan Pesakit                                  

 

Home / Kualiti

UNIT PIAWAIAN KUALITIKETUA UNIT


   Dr. Faizah Bt Othman
  Pegawai Perubatan 
  Gred UD54 

 

 

PENGENALAN
Unit Kualiti Hospital Tuanku Fauziah telah ditubuhkan pada Jun 2003. Permulaannya berfungsi sebagai sekretariat kepada jawatankuasa QAP dan menyelaras pelaksanaan Key Performance Indikator (KPI) dan HPIA. Kini, ia sedang di dalam usaha untuk berfungsi sebagai pusat sumber bagi rujukan kepada semua jawatankuasa bagi aktiviti inisiatif kualiti hospital.

 


OBJEKTIF
i.
Untuk memastikan semua aktiviti kualiti yang merangkumi aktiviti peningkatan kualiti KKM dijalankan dan dipantau dengan sempurna

ii. Menyelaras pelaksanaan dan memantau keberkesanan aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti

iii. Menganalisa pencapaian semua aktiviti peningkatan kualiti mengikut piawaian yang ditetapkan

iv.  Mengenalpasti masalah dan mengambil langkah penambaikan pelaksanaan program kualiti hospitalFUNGSI DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

i. Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pemandu Kualiti peringkat hospital

ii. Mengawasi perlaksanaan dan memantau semua aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti di hospital seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

iii. Mengenalpasti dan menganalisa pencapaian semua aktiviti peningkatan kualiti melalui laporan “shortfall in quality’’ dan tindakan penambaikan yang telah diambil

iv. Merancang latihan/bengkel/kursus/echo training untuk semua peringkat anggota berkaitan aktiviti peningkatan kualiti

v. Mengumpul data peningkatan kualiti untuk dianalisa dan laporan aktiviti-aktiviti inisiatif kualiti daripada penyelaras setiap jawatankuasa

vi. Menyediakan laporan tahunan aktiviti kualiti

vii. Menyelaras aktiviti pengauditan dan survey yang dijalankan samada peringkat dalaman atau luaran

 

WAKTU PERKHIDMATAN

 Hari PagiREHAT
 Isnin - Khamis  8.00 - 5.00 1.00 - 2.00  
 Jumaat  8.00 - 5.00 12.55 - 2.45  

Tarikh Kemaskini : 27 Disember 2017

dasar privasi Dasar Privasi     dasar keselamatan Dasar Keselamatan     penafian Penafian     peta lokasi Peta Lokasi     bantuan Bantuan dan Sokongan