Pilihan Bahasa :  BM        Biru  Merah  Hijau  Kecilkan Tulisan Saiz Tulisan Asal Besarkan Tulisan Kontras Sederhana Kontras Gelap Kontras Terang w3c rss    PAUTAN SEGERA

   Panduan Amalan Klinikal   Panduan Pesakit    Pencapaian Piagam Pelanggan    Sistem Maklumat Pendaftaran Pesakit    Caj Rawatan Pesakit                                  

 

Home / Carakerja

 UNIT PEMULIHAN CARAKERJA KETUA UNIT


  Pn. Ooi Hwa Kee
  Pegawai Pemulihan Perubatan Carakerja
  Gred U44


PENGENALAN

Unit Pemulihan Carakerja (Occupational Therapy) terdiri daripada 2 bahagian iaitu bahagian Pemulihan Fizikal dan Pemulihan Psikiatri. Program Pemulihan Carakerja dijalankan untuk pesakit yang dirujuk oleh Pegawai Perubatan dari hospital dan klinik kerajaan. Tenaga kerja Unit Pemulihan Carakerja HTF terdiri daripada:BIL

JAWATAN GRED JUMLAH

 

1 Pegawai Pemulihan Perubatan (Carakerja) U44 1

 

2 Pegawai Pemulihan Perubatan (Carakerja) U41 1

 

3 Jurupulih Perubatan (Carakerja) U36 1

 

4 Jurupulih Perubatan (Carakerja) U32 3

 

5 Jurupulih Perubatan (Carakerja) U29 7

 

6 Pembantu Tadbir N22(TBK) 1

 

7 Pem. Perawatan Kesihatan U14 1  
 
8 Pem. Perawatan Kesihatan U12(KUP) 2

  VISI

Unit Pemulihan Carakerja akan melaksanakan visi Kementerian Kesihatan dan visi Hospital Tuanku Fauziah. Bagi merealisasikan visi tersebut di peringkat unit, maka Unit Pemulihan Carakerja berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan menyeluruh (holistic) bersesuaian dengan keperluan pesakit.MISI

Disamping mendukung misi Kementerian Kesihatan Malaysia dan Misi Hospital Tuanku Fauziah, misi kami anggota Unit Pemulihan Carakerja ialah berazam untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, berteknologi sesuai, responsive bersesuaian dengan kemampuan tenaga kerja dan mengikut peredaran semasa.PIAGAM PELANGGAN

  • Keutamaan akan diberikan kepada pelanggan yang menepati temujanji yang titetapkan kecuali kes-kes yang memerlukan tindakan segera.
  • Pesakit luar yang baru dirujuk akakn diberi rawatan dalam masa tidak melebihi 3 hari bekerja.
  • Pesakit dalam yang baru dirujuk akan diberi rawatan dalam masa 24 jam hari bekerja.OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan Pemulihan Carakerja bagi pesakit yang mempunyai masalah kefungsian dari segi fizikal/mental/sosial untuk membantu mereka berdikari dalam semua aspek kehidupan seharian dan kembali ke dalam komuniti masyarakat. Sehubungan dengan itu, dasar-dasar promotif, preventif dan intervensi diamalkan dalam program Pemulihan bagi memenuhi objektif ini. Pesakit yang merima perkhidmatan ini merangkumi pesakit luar dan juga pesakit dalam wad.PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN  

1. Program Pemulihan Carakerja melaksanakan program perawatan aktiviti Teraputik khusus untuk mencapai kefungsian optimum dalam aktiviti seharian, pekerjaan dan psikososial kepada pesakit yang mempunyai pelbagai kondisi berdasarkan rujukan dari Pegawai Perubatan.

2. Mengembalikan kefungsian individu pada tahap asal atau optimum dari segi fizikal dan psikososial melalui pemilihan aktiviti yang berkesan secara saintifik serta dinilai secara berterusan.

3. Menyediakan Perkhidmatan Pemulihan Carakerja yang berkesan, efektif, penyanyang dan profesional bagi pesakit dalam dan luar samada bermasalah dari segi fizikal dan mental.

4. Perkhidmatan Program Pemulihan Carakerja yang disediakan terhadap pesakit luar dan dalam adalah seperti berikut:

  • Program Pemulihan Carakerja terhadap pesakit Medikal
  • Program Pemulihan Carakerja terhadap pesakit Surgikal
  • Program Pemulihan Carakerja terhadap pesakit Psikiatrik
  • Program Pemulihan Carakerja terhadap pesakit Orthopedik
  • Program Pemulihan Carakerja terhadap pesakit Pediatrik samada fizikal dan “child psychiatric”
  • Program Pemulihan Carakerja terhadap pesakit kardiak
  • Program Pemulihan Carakerja terhadap pesakit luka terbakar
  • Program Pemulihan Carakerja terhadap pesakit Spinal
  • Program Pemulihan Carakerja terhadap pesakit Onkologi
  • Program Pemulihan Carakerja bagi Pengurusan KesakitanMASA PERKHIDMATAN

- Isnin hingga jumaat - 8.00 pagi hingga 5 petangTarikh Kemaskini : 16 November 2016

dasar privasi Dasar Privasi     dasar keselamatan Dasar Keselamatan     penafian Penafian     peta lokasi Peta Lokasi     bantuan Bantuan dan Sokongan