Pilihan Bahasa :  BM        Biru  Merah  Hijau  Kecilkan Tulisan Saiz Tulisan Asal Besarkan Tulisan Kontras Sederhana Kontras Gelap Kontras Terang w3c rss    PAUTAN SEGERA

   Panduan Amalan Klinikal   Panduan Pesakit    Pencapaian Piagam Pelanggan    Sistem Maklumat Pendaftaran Pesakit    Caj Rawatan Pesakit                                  

 

Home / CRC

PUSAT PENYELIDIKAN KLINIKAL

KETUA JABATAN

   

Dr. Mohd Nizar B. Bidin
Pakar Perunding O&G
KUP JUSA C

 

 

 

PENGENALAN
Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Tuanku Fauziah, Kangar, Perlis (CRC HTF) telah ditubuhkan pada 7 Mei 2007 dengan tujuan untuk menggalakkan penyelidikan di peringkat hospital dan juga di peringkat rangkaian CRC. Aktiviti ini adalah selaras dengan objektif Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang bertujuan untuk menjalankan projek-projek penyelidikan yang berkualiti. CRC Perlis akan memberikan sokongan kepada semua penyelidikan klinikal dan projek percubaan klinikal.


VISI
Untuk menjadi sebuah institusi penyelidikan yang terunggul di Zon Utara

 

MISI
Untuk meningkatkan taraf kesihatan para pesakit melalui penyelidikan klinikal yang berkualiti dan beretika

 

JENIS PERKHIDMATAN

1. Perkhidmatan Penyelidikan/ Perundingan 

  i. Mengenal pasti / membangunkan idea-idea penyelidikan
  ii. 
Pembangunan cadangan penyelidikan 
 iii. 
Kemasukan data 
 iv. 
Analisis data 
  v. 
Bantuan dengan perisian statistik 
 vi. 
Penulisan laporan / Kelulusan Penerbitan
vii. Pendaftaran Penyelidikan di Natinal Medical Research register (NMRR)
viii. Rujukan/ carian kajian lepas (LR)
.

 

2. National Medical Research Register (NMRR)

  i. Memastikan penyelidikan tempatan didaftarkan pada NMRR   
 ii. Memastikan penyelidik tempatan mendapat GCP dan berdaftar dengan NMRR 
iii.  Memastikan penerbitan mendapatkan kelulusan

 

3. Penyelidikan Klinikal dan Percubaan Klinikal

  i. Mempromosi dan menyokong penyelidikan tajaan industri dan investigator-initiated trials/research 
  ii. 
Menyediakan sokongan pentadbiran dan kemudahan fasiliti penyelidikan 
iii.  Mengendalikan feasibility assessments

 

4. Bengkel, Latihan dan & Kursus Penyelidikan

    i. Mengenalpasti keperluan penyelidik berpotensi dan penyelidik semasa serta menganjurkan program-program yang berkaitan untuk mewujudkan kumpulan penyelidik yang serba lengkap

 

5. Registri National 

   i. Menyediakan sokongan untuk registri nasional
Infrastruktur ICT untuk membolehkan akses yang lebih baik ke dalam aplikasi web registri
 iii. Perkhidmatan kemasukan data


 

 

  

Tarikh Kemaskini : 27 Disember 2017

dasar privasi Dasar Privasi     dasar keselamatan Dasar Keselamatan     penafian Penafian     peta lokasi Peta Lokasi     bantuan Bantuan dan Sokongan